Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Hele Design Oy /MinskuKnits, y-tunnus 3343446-2.

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Minna Hele, contact@minskuknits.fi

Hele Design Oy

Postiosoite: Mainuanvaarantie 49, 87900 Kajaani

sähköposti: contact@minskuknits.fi

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Hele Design asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen liittyvässä tarkoituksessa, palveluiden kehittämiseen, tilauksiin ja laskutukseen liittyen.

Henkilötietoja käsitellään myös asiakkaalle suuntautuvassa viestinnässä.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse tallentaen ne sähköiseen, salasanalla suojattuun järjestelmään.

4. Henkilötietojen käsittelyperiaatteet

Rekisteröity antaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tarkoitusta varten. Tästä muodostuu asiakassuhde, jonka ylläpitämiseen henkilötietoja käytetään.

5. Kerättävät henkilötiedot

Kerättävät henkilötiedot asiakassuhteen laadun mukaan: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, suostumukset, yrityksen nimi.

Tiedot kerätään henkilöltä itseltään. Mikäli joku toinen on tekeytynyt ko. henkilöksi, ei Hele Design ole vastuussa henkilötietojen keräämisestä.

Henkilötietoja kerätään www.minskuknits.fi sekä www.neuleet.minskuknits.fi -sivustoilla, tapahtumissa.

6. Rekisterin säilytys

Rekisterissä tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tietojen säilytyksen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Rekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterin säilytys tapahtuu kolmannen osapuolen salasanasuojatussa palvelussa. Pääsy rekisteriin on ainoastaan Hele Design Oy sekä ko. palveluntarjoajan henkilökunnalla.

7. Henkilötietojen poisto

Henkilötietojen poistopyynnön voi lähettää osoitteeseen contact@minskuknits.fi. Hele Design Oy ei vastaa poistosta johtuvista mahdollisista virheistä palveluiden tai toimitusten jatkumisessa.

8. Kolmansien osapuolten analytiikkapalvelut verkkosivustolla

Google Analytics,

Meta Platform

9. Yhteydenotot ja tiedustelut

Yhteydenotot ja tiedustelut tähän rekisteriin liittyen contact@minskuknits.fi tai verkkosivujen lomakkeen kautta.